Tính nhanh khối lượng muối - Tính nhanh...

Tính nhanh khối lượng muối - Tính nhanh khối lượng muối ( Kim loại)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Kim loại + axit \(\Rightarrow\) muối + \(H_2\)

\(\Rightarrow m_{muối}=m_{hh kl}+m_{gốc axit}\)

Thí dụ: KL + HCL \(\rightarrow\) muối \( Cl^-\)+\(H_2\)

a.\(m_{muối clorua}\)=\(m_{hh kl}\)+71.\(n_{H_2}\)

Thí dụ: KL + \(H_2SO_4\)\(\rightarrow\) muối \(SO_4^-\)+\(H_2\)

b.\(m_{muối sufat}\)= \(m_{hh kl}\)+96.\(n_{H_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP