Tỉ khối hơi của chất A đối với...

Tỉ khối hơi của chất A đối với chất B( cùng điều kiện V,T,P) - Công t...

0
Tỉ khối hơi của chất A đối với chất B( cùng điều kiện V,T,P) - Công thức tính tỷ khối hơi của chất A đối với chất B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng mol của hai chất A và B thì tỷ khối hơi được tính theo công thức sau:

\(d_\frac{A} {B}=\dfrac {M_A} {M_B}\) ; \(d_\frac{A} {kk}= \dfrac{M_A} {29}\) Đo cùng điều kiện V,T,P

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP