Tính nhanh khối lượng muối - Tính nhanh...

Tính nhanh khối lượng muối - Tính nhanh khối lượng muối (oxitkim loại)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Oxit KL + axit( HCl, \(H_2SO_4\) loãng)

\(\Rightarrow m_{muối} = m_{hh oxit} - m_{oxi} + m_{gốc axit}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP