Hiệu suất phản ứng - Hiệu suất phản...

Hiệu suất phản ứng - Hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi biết lượng chất tham gia phản ứng và lượng chất ban đầu thì hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng được tính theo công thức sau:

\(H=\dfrac {m_{tgpu}} {m_{bd}}.100\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP