Khối lượng mol trung bình của 1 hỗn...

Khối lượng mol trung bình của 1 hỗn hợp - Công thức tính khối lượng m...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có công thức tính khối lượng mol trung bình như sau:

\(M_X=\dfrac {m_X} {n_X}= \dfrac {M_1n_1+M_2n_2+...} {n_1+n_2+...}=\dfrac {M_1V_1+M_2V_2+...} {V_1+V_2+...}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP