Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Xác định công thức phâ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tiến hành phản ứng tách V(I) hơi ankan A, công thức \(C_nH_{2n+2}\) được V' hơi hỗn hợp X gồm \(H_2\) và các hiđrocacbon thì công thức phân tử của ankan A được xác định theo công thức sau:

\(M_A=\dfrac {V'} {V} M_X\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP