Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính pH của dd hỗn hợp

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ pH của dung dịch hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA được tính theo công thức sau:

\(pH=-(log K_a + log \dfrac {C_a} {C_m})\) (Dung dịch trên được gọi là dung dịch đệm)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP