Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tính hiệu suất phản ứn...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tiến hành phản ứng hidro hóa anken \(C_nH_{2n}\) từ hỗn hợp X gồm anken \(C_nH_{2n}\)\(H_2\) (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hidro hóa anken được tính theo công thức sau:

\(H\%=2-2\dfrac{M_x} {M_y}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP