Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính pH cua dd axit yếu HA

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA như sau:

\(pH=-\dfrac{1} {2} (log K_a+loagC_a) \) hoặc \(pH=-log(\alpha C_a)\)

Lưu ý: Công thức này đúng khi \(C_a\) không quá nhỏ (\(C_a\) > 0,01 M)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP