Công thức tính số mol - Công thức...

Công thức tính số mol - Công thức tính số mol khi biết thể tích khí ở...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi biết thể tích khí ở điều kiejn tiêu chuẩn thì số mol được tính theo công thức sau:

\(n=\dfrac{V/lít}{22,4} \Rightarrow V=n.22,4\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP