Nồng độ dung dịch - Công thức tính...

Nồng độ dung dịch - Công thức tính nồng độ mol

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi biết số mol thì nồng độ mol được tính theo công thức sau

\(C_M= \dfrac {n} {V (lít)}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP