Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng...

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để

0
Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để
thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP