Kế hoạch mới của thực dân Pháp và...

Kế hoạch mới của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ từ sau khi đánh mất qu...

0
Kế hoạch mới của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ từ sau khi đánh mất quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ là
Kế hoạch Nava.Kế hoạch Rơve.Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.Kế hoạch Mácsan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP