Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu...

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu phong trào đấu tranh ở Mĩ Latinh...

0
Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu phong trào đấu tranh ở Mĩ Latinh với châu Phi thế kỉ XX là
đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập.chống sự phân biệt sắc tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP