Cường độ điện trường tạo bởi một điện...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Cường độ điện trường tạo bởi một điệ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 105V/m. Tại vị trí cách điện tích này bằng bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m ?

A.2cm B.3cm C.1cm D.4cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1cm chọn c nhe bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP