Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích các điện tích là q1 = 8.10-6 Cvà q2 = -2.10-6 C. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng cách nhau trongkhông khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là
A. 4,5 N. B. 8,1 N. C. 0.0045 N. D. 81.10-5 N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án B nhe bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP