DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN...

DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA GIAI ĐOẠN 19...

0
DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA GIAI ĐOẠN 1979-2014

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
Tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhanh giai đoạn 1979-2014. Giai đoạn 1989-1999, dân số nước ta tăng nhanh nhất. Dân số nước ta tăng không ổn định giai đoạn 1979-2014. So với năm 1979, tỉ lệ gia tăng dân số giảm hơn 2 lần vào năm 2014.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhanh giai đoạn 1979-2014.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP