Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Đặt vào hai đầu vật dẫn một ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đâylà đúng?
A. Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn;
B. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều điệntrường;
C. Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường;
D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều điện trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khoanh câu C nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP