Phát biểu nào sau đây là đúng? A...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Sa...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng hoánăng.
B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng cơ năng.
C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng nhiệtnăng.
D. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điệntrường trong tụ điện.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu này chọn D nhe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP