Bài 8: Một quả cầu nhỏ khối lượng...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Bài 8: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Bài 8: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là:
A. U = 255,0 (V). B. U = 127,5 (V).

C. U = 63,75 (V). D. U = 734,4 (V).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu B đúng bạn ơi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP