Hai điểm M và N nằm trên cùng...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Hai điểm M và N nằm trên cùn...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có
cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào
sau đây là không đúng?
A. UMN = VM – VN. B. UMN = E.d

C. AMN = q.UMN D.E = UMN.d

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

D là đáp án đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP