Hai điện tích điểm q1 = 2 10-8...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 (C) v...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 (C) và q2 = - 2.10-8 (C) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là:

A. 2000 (V/m). B.4500 (V/m).

C.18000 (V/m). D.9000(V/m).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án A là đúng ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP