Hai điện tích q1 = 5 10-9 C...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:
A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 (V/m). D. E = 0 (V/m)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-2

đáp án là B ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP