Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Một êlectron chuyển động dọc theo đư...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều.
Cường độ điện trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s).
Khối lượng của êlectron là m = 9,1.10-31 (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc
vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là:
A. S = 5,12 (mm). B. S = 2,56 (mm).

C. S = 5,12.10-3 (mm). D. S = 2,56.10-3 (mm).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án B ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP