Hiệu điện thế giữa hai điểm M và...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N l...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện trường làm
dịch chuyển điện tích q = - 1 ( μ C) từ M đến N là:
A. A = - 1 ( μ J). B. A = + 1 ( μ J).

C. A = - 1 (J). D. A = + 1(J).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án A nha bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP