Hai tấm kim loại song song cách nhau...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai tấm kim loại song song, cách nha...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện trái dấu
nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần
tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại
là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện
trường bên trong tấm kim loại đó là:
A. E = 2 (V/m). B. E = 40 (V/m).

C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C nhé p

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP