Một điện tích q chuyển động trong điện...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Một điện tích q chuyển động trong đ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường
cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì
A. A > 0 nếu q > 0. B. A > 0 nếu q < 0. C. A = 0 trong mọi trường
hợp.
D. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A đúng nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP