Cho hai điện tích dương q1 = 2...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Cho hai điện tích dương q1 = 2 (nC) ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Cho hai điện tích dương q1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 ( μ C) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là
A. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 7,5 (cm). B. cách q1 7,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).
C. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 12,5 (cm). D. cách q1 12,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu A đúng ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP