Một tụ điện phẳng được mắc vào hai...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Một tụ điện phẳng được mắc vào hai c...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị là:
A. U = 50 (V). B. U = 100 (V).

C. U = 150 (V). D. U = 200 (V).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu này đáp án B nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP