Một điện tích điểm dương Q trong chân...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Một điện tích điểm dương Q trong châ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện
tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trường có cường độ E = 30000 (V/m). Độ lớn
điện tích Q là:
A. Q = 3.10-5 (C). B. Q = 3.10-6 (C).

C. Q = 3.10-7 (C). D. Q = 3.10-8 (C).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án C đúng ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP