Hai điện tích điểm q1 = 2 10-2...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 ( μ ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 ( μ C) và q2 = - 2.10-2 ( μ C) đặt tại hai điểm Avà B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là:
A. EM = 0,2 (V/m). B. EM = 1732 (V/m).

C. EM = 3464 (V/m). D. EM = 2000 (V/m).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án D ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP