Để giải quyết việc làm cho người lao...

Để giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng nào sau đâ...

0
Để giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng nào sau đây đạt hiệu quả cao nhất?
Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản. Phát triển kinh tế, chú ý thích đáng ngành dịch vụ. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Để giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng đạt hiệu quả cao nhất là phân bố lại dân cư và nguồn lao động. Vì phân bố dân cư và người lao động hợp lí sẽ góp phần giải quyết việc làm, khai thác hiệu quả tài nguyên từng vùng
> Chọn đáp án C
Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP