Điểm khác biệt về âm mưu của Mĩ...

Điểm khác biệt về âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến tranh phá hoại mi...

0
Điểm khác biệt về âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so với lần thứ nhất là:
Phá công cuộc xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Ngăn sự chi viện của miền Bắc vào miền Nam ứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Pari. Uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí của nhân dân hai miền.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Pari.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP