Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Diện tích hình phẳng giớ...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x2 - x + 3 và y = 2x + 1 là:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: x2 - x + 3 = 2x + 1 <=> x2 - 3x + 2 = 0 <=> x = 2 hoặc x = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP