Định ước Henxinki 8 1975 được kí kết...

Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa các nước Châu Âu với nhữn...

0
Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa các nước Châu Âu với những nước nào?
Mĩ-CanadaMĩ-Liên XôMĩ – Ôtxtraylia Canada- Hà Lan

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mĩ-Canada

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP