Cho bảng dữ liệu sau:Chọn...

Cho bảng dữ liệu sau:Chọn đáp án đúng thể hiện mối quan hệ giữa thời ...

0
Cho bảng dữ liệu sau:
Chọn đáp án đúng thể hiện mối quan hệ giữa thời gian ở cột I với sự kiện ở cột II.
1a – 2c – 3b.1b – 2b – 3a. 1a – 2b - 3c.1c - 2b – 3a.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1b – 2b – 3a.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP