Cho sơ đồ phản ứng: <span...

Cho sơ đồ phản ứng: $Este\text{ X}\xrightarrow[{}]{+NaOH,{{t}^{0}}}Y...

0

Cho sơ đồ phản ứng:

$Este\text{ X}\xrightarrow[{}]{+NaOH,{{t}^{0}}}Y+Z$

$Z\xrightarrow[{{t}^{0}}]{+AgN{{O}_{3}}/N{{H}_{3}}}T\xrightarrow[{}]{+NaOH,{{t}^{0}}}Y$

Biết Y, Z, T đều là các chất hữu cơ. Chất X là
CH3COOCH=CHCH3.CH2=CHCOOCH3.CH3COOCH=CH2.HCOOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3COOCH=CH2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP