Đọc thêm: Xin lập khoa luật - Nguyễn...

Đọc thêm: Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ - Hướng dẫn soạn bài X...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Câu 1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực naafo? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao?

Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm cả kỉ cương, uy quyền, chJ lệnh của quốc gia, trong đó tam cường, ngũ thường cho đến việc hy chinh của sáu bộ đều đầy đủ. Nghĩa là luật chi phối mọi sinh hoạt 2 đình xã hội của con người. Ông đã giới thiệu việc thực hành luật phál ở các nước phương tây từ vua, quan đến dân đều phải tôn trọng luật, sôhg theo pháp luật.

Câu 2. Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải có thái độ như thế nào trước pháp luật? Vì sao ông lại chủ trương như vậy?

Tác giả chủ trương vua, quan, dân phải có thái độ tôn trọng pháp luật, sống theo pháp luật để giữ đạo công bằng.

Câu 3. Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống có tôn trọng pháp luật không?

Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống không tôn trọng pháp luật. Sách Nho cũng chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng. Bởi vậy mà xưa nay học sinh nhiều mà chẳng ai đổi được tâm tinh, sửa được lỗi lầm.

Câu 4. Tác giả quan niệm thế như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật?

Tác giả quan niệm đạo đức và luật pháp là một: “Trái luật là tội ác đúng luật là đức”, mọi quyền pháp đều là đạo đức”...

Câu 5. Việc nhắc đen Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích?

Trong xã hội đương thời, Nho học đang rất phổ biến và được trọng vọng, việc nhắc Khổng Tử và các khái niệm đạo đức văn chương với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích có tác dụng làm tăng thuyết phục đối với người đọc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP