Đối với cách mạng Việt Nam Đại hội...

Đối với cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (thá...

0
Đối với cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đánh dấu bước ngoặt gì mới với Đảng ta?
Các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với ta. Đổi tên và đưa Đảng ra hoạt động công khai. Thống nhất các mặt trận. Thành lập các chính đảng cộng sản riêng ở từng nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đổi tên và đưa Đảng ra hoạt động công khai.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP