Don't play tennis as well as you do...

Viết Lại Câu Don't play tennis as well as you do. You _______________...

0
Viết Lại Câu

Don't play tennis as well as you do.
You ____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

You play tennis better than I do.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP