Đốt 4 6g Na trong bình chứa 2240ml...

Chương 4: Oxi - Không Khí Đốt 4,6g Na trong bình chứa 2240ml O2 (ở đ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Đốt 4,6g Na trong bình chứa 2240ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với H2O thì có H2 bay ra không? Nếu cho giấy quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím có đổi màu không?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

PTHH của phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy O2 dư.

Sau phản ứng Na không dư nên không có khí H2 bay ra, quỳ tím chuyển sang màu xanh vì:

Na2O + H2O → 2NaOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP