Giao thoa sóng - Tìm số điểm dao...

Giao thoa sóng - Tìm số điểm dao động

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bài toán tìm số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn \(S_1S_2\) trong \(MI\): (với \(I\) là trung điểm \(S_1S_2\))

+) Cùng pha: \(\dfrac{S_1S_2}{2\lambda} \leq k \leq \dfrac{d}{\lambda}\)

+) Ngược pha: \(\dfrac{S_1S_2}{2\lambda}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{d}{\lambda}-\dfrac{1}{2}\)

Với \(d=\sqrt{MI^2+{\dfrac{S_1S_2^2}{4}}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP