Hàm số y = sinx – cosx 2...

Chương 5: Đạo Hàm Hàm số y = (sinx – cosx)2 + cos2x có giá trị nhỏ nh...

0
Chương 5: Đạo Hàm

Hàm số y = (sinx – cosx)2 + cos2x có giá trị nhỏ nhất là:

A. - 1

B. 1- √2

C. 0

D. 1 + √2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có y = sin2x + cos2x -2sinxcosx + cos2x

= 1 – sin2x + cos2x = 1 - √2 sin(2x - π/4).

từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1 - √2.

đáp án là b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP