Hạt tải điện trong kim loại là A...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Hạt tải điện trong kim loại ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Hạt tải điện trong kim loại là
A. ion dương.

B. electron tự do.

C. ion âm.

D. ion dương và electron tự do.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

e tự do

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP