Suất nhiệt điện động của của một cặp...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Suất nhiệt điện động của củ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào
A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.
B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.
C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.
D. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu này đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP