Kim loại dẫn điện tốt vì A Mật...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Kim loại dẫn điện tốt vì A. ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Kim loại dẫn điện tốt vì
A. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.
B. Khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.
C. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.
D. Mật độ các ion tự do lớn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án là A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP