Hãy viết tên và công thức hóa học...

Chương 4: Oxi - Không Khí Hãy viết tên và công thức hóa học của oxit ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Hãy viết tên và công thức hóa học của oxit axit và 4 oxit bazo. Hãy chỉ ra các oxit tác dụng được với nước ( nếu có).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Bốn công thức hóa học của oxit axit:

SO2: Lưu huỳnh đioxit.

P2O5: điphotpho pentaoxit

N2O5: đinito pentaoxit.

CO2: cacbon dioxit.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

b) Bốn oxit bazo:

K2O: kali oxit; Na2O: natri oxit

CaO: canxi oxit; Al2O3: nhôm oxit

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP