Oxit của một nguyên tố có hóa trị...

Chương 4: Oxi - Không Khí Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II) chứa...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II) chứa 20% oxi ( về khối lượng). Công thức hóa học của oxit đó là:

A.CuO. B. FeO. C.CaO. D.ZnO

Tìm công thức đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Công thức hóa học của oxit cần tìm là MO.

Khối lượng mol của MO = M + 16

Và trong 100g MO có 20g oxi.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy M là kim loại Cu, công thức hóa học của oxit là CuO.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP