Xác định công thức hóa học của nhôm...

Chương 4: Oxi - Không Khí Xác định công thức hóa học của nhôm oxit, ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Xác định công thức hóa học của nhôm oxit, biết tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4. Công thức hóa học của nhôm oxit là:

A. AlO. B.AlO2. C. Al2O3 D. Al3O4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Công thức của oxit là AlxOy

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy công thức hóa học của nhôm oxit là Al2O3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP