HH gồm Fe3O4 BaO CuO MgO Cho luồng...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ HH gồm Fe3O4, BaO, CuO, MgO. Cho lu...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

HH gồm Fe3O4, BaO, CuO, MgO. Cho luồng khí CO dư qua A dun nóng dược hh chất rắn X. Cho hh X tác dụng với dd HCl dư thu được hh Y. a/Viết PTHH, xác định chất trong hh X và Y. b/Nêu PTHH đẻ nhận biết chất khí trongY

Nhờ mọi người giải rõ hộ em gắp ngày mai nộp bài rồi

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
4CO + Fe3O4 3Fe + 4CO2
BaO + CO BaCO3
CO + CuO Cu + CO2

CO + MgO -> Không phản ứng
X tác dụng với HCL thì chính là Fe + HCl
Fe + 2HCL --> FeCl2 + H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP